Sagaklubben

Kallelse till Klubb Sagas årsmöte 2023

Styrelsen kallar nu till årsstämma tisdagen den 28:e mars klockan 19 via Zoom. Länk till stämman kommer, tillsammans med övriga handlingar, att läggas ut på Klubb Sagas hemsida.
Varmt välkomna till en stämma som tillika får ses som en Kick-off.

Årsmöteshandlingar hittar du här

Om vi nu skall få till en bra fortsättning på klubben måste vi bli några fler förtroendevalda.
Inför årsmötet har vi följande vakanser: 1 styrelsemedlem, 1 revisor och 2 valberedning.

Du som vill vara med som förtroendevald skall veta att det handlar om glada ide’er om hur framtiden skall bli. Du skall inte alls fixa “en eskader med 20 båtar och 17 övernattning”.
Styrelsen diskuterar idag om ett 25-års jubileum av något slag.

Lämna ett svar