Vill du bli medlem?

Medlemskap i Klubb Saga beviljas ägare till Sagabåtar och andra intresserade mot insättning av första årsavgiften, för närvarande 150 kr, till klubbens bankgiro 623-9198 eller plusgiro 1 53 65 19-0. Notera namn, adress och mailadress på inbetalningen.

Har du frågor? Kontakta Klubb Saga på info@sagaklubben.se


Styrelsen hälsar

Meddelande från valberedningen! 2020-12-17 - Klubb Saga bevakar och driver gemensamma frågor för Sagabåtsägare, arrangerar aktiviteter mm. Vi söker nu intresserade medlemmar som kan tänka sig att aktivt delta i klubbens arbete och bidra med att utveckla föreningen. Vi ser gärna intresserade från Västkusten samt gärna kvinnor, allt för att få en spridning! Styrelsemöten kan ske digitalt så att bo […]
Kallelse till årsmöte för Klubb SAGA torsdagen den 25 mars 2021 kl. 19.30 2021-03-05 - Årets årsmöte blir det andra året som vi kör ett digitalt årsmöte. Även i år kommer det digitala mötet att använda sig av Zoom som videoverktyg och röstning.Årsmöteshandlingar skickas ut en vecka före årsmötet. Zoom-länken för uppkopplingen skickas ut till de som anmält sitt intresse att deltaga i årsmötet.Anmäl Ditt intresse för deltagande senast fredagen […]
God Jul 2020 2020-12-14 - Jul och Nyårs hälsning
Ordförande 2020-11-16 - Klubbens ordförande Manne Holmberg har av personliga skäl att begärt att ta ”time out”.Styrelsen har inom sig konstituerats enligt följande till årsmötet.Carl-Åke Nilsson vice ordförande (carl-ake.nilsson@gavle.se)Stefan Törnqvist kvarstår som kassör. (stefan.cm.tornqvist@telia.com)Erik Mattsson kvarstår som sekreterare. (er98ma@hotmail.com)Rolf Nedelius ledamot. (rolf.nedelius@gmail.com)
Keps/ar 2020 2020-08-11 - Hej alla Sagavänner. Nu har vi fått en skeppslast med fina Saga kepsar. Du kan beställa så här: Erik Mattson tar emot beställning och samtidig betalning via Swish på 070 181 01 04. Viktigt är att man anger antal kepsar, namn och adress och erlägger 100 kr per keps. Eriks mailadress är er98ma@hotmail.comKeps(ar) kommer med […]
Sommareskader 2019 den 8/7 -12/7 2019-06-25 - Rev. Inbjudan eskader 2019
Årsmötesprotokollet 2019-05-24 -
Genom Lindalssundet till Saxaröarna, Fredag 2019-04-05 2019-04-01 - 2019-04-05 Fr. Kl. 0830—1400. Resa med Waxholmsbolagets m/s ”Gällnö” och m/s ”Söderarm” (båtbyte i Vaxholm) genom Lindalssundet till Saxaröarna. Café, som serverar dagens rätt mm, finns ombord.
Kallelse till årsmöte för Klubb SAGA söndagen den 10 mars 2019 kl. 15.00 å Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, Älvsjö 2019-02-21 - Anmälan senast den 2 mars till Manne Holmberg, nm_holmberg@hotmail.com 08-667 667 8 eller 070-159 39 31 Se även dokumentet: kallelse-till-arsmote-for-klubb-saga-sondagen-den-10-mars-2019-kl-15-00-a-alvsjo-vardshus-johan-skyttes-vag-214-alvsjo Bokslut 2018_2 Budget 2019_2 Verksamhetsberattelse_2018 Valberedningens förslag 201902     Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Upprättande av röstlängd samt fråga om årsmötets beslutsmässighet 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för […]
Skärgårdskryssning lördagen den 9/2 2019 2019-01-23 - Inbjudan_Skargardskryssning_2019-02-09

Läs alla nyheter här…