Meddelande från valberedningen!


Klubb Saga bevakar och driver gemensamma frågor för Sagabåtsägare, arrangerar aktiviteter mm. Vi söker nu intresserade medlemmar som kan tänka sig att aktivt delta i klubbens arbete och bidra med att utveckla föreningen. Vi ser gärna intresserade från Västkusten samt gärna kvinnor, allt för att få en spridning! Styrelsemöten kan ske digitalt så att bo långt ifrån varandra är inget hinder. Är du intresserad, tänker du på någon som skulle vara lämplig som vi i valberedningen kan kontakta?

Mejla då till någon av oss:

Kerstin Stake-Nilsson:  ksn@hig.se

Maria Mattsson: maria.m-m@outlook.com


Lämna ett svar