07 feb

Ställ upp för Klubb Saga på ”Allt för sjön” 2018-03-02 — 11

Vi i Klubb Saga får även i år tillfälle att göra vår klubb synlig vid Carlanders Båtvarvs monter på Stockholmsmässan. Vi medverkar genom att visa upp oss ”på golvet” i anslutning till utställningsbåtarna. Vår uppgift är att informera intresserade om Klubb Saga och om vår erfarenhet av våra Saga-båtar. Vi kanske rent av kommer att fungera som ”inkastare” till utställningsbåtarna? Kommer det någon Saga-ägare, som inte är medlem i klubben, bör vederbörande bli medlem där direkt genom att fylla i medlemsanmälan.

Använd gärna Klubb Saga plagg, som T-shirt eller keps. Eller stryk på klubbens dekal på valfritt plagg. Dekaler beställs hos vår kassör Stefan Törnqvist

Anmäl senast 2018-02-15. Välj 4-timmars pass – för- eller eftermiddag, samt vilka dagar.

Mera information om detaljer får Du/Ni av mig efter anmälan.
Utställarkort kommer att distribueras med e-post av Carlanders / Stockholmsmässan.

Med Klubb Saga-hälsning

Manne Holmberg

Lämna ett svar