16 nov

Ordförande

Klubbens ordförande Manne Holmberg har av personliga skäl att begärt att ta ”time out”.
Styrelsen har inom sig konstituerats enligt följande till årsmötet.
Carl-Åke Nilsson vice ordförande (carl-ake.nilsson@gavle.se)
Stefan Törnqvist kvarstår som kassör. (stefan.cm.tornqvist@telia.com)
Erik Mattsson kvarstår som sekreterare. (er98ma@hotmail.com)
Rolf Nedelius ledamot. (rolf.nedelius@gmail.com)

11 aug

Keps/ar 2020

Hej alla Sagavänner. Nu har vi fått en skeppslast med fina Saga kepsar.

Du kan beställa så här:

Erik Mattson tar emot beställning och samtidig betalning via Swish på
070 181 01 04. Viktigt är att man anger antal kepsar, namn och adress och erlägger 100 kr per keps. Eriks mailadress är er98ma@hotmail.com
Keps(ar) kommer med posten (frakt inkluderad).

Kepsen se nedan

21 feb

Kallelse till årsmöte för Klubb SAGA söndagen den 10 mars 2019 kl. 15.00 å Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, Älvsjö

 

 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Upprättande av röstlängd samt fråga om årsmötets beslutsmässighet 4. Fastställande av dagordning
5. Val av funktionärer för mötet
a. Ordförande
b. Sekreterare
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Styrelsens årsberättelse
8. Redovisning bokslut för 2018
9. Revisionsberättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2018
11. Val av styrelse:
a. Val av 3 st. ledamöter (2019) på 2 år
b. Val av ordförande på 1 år ur de valda styrelseledamöterna
c. Val av Facebook ansvarig och webbredaktör
12. Val av revisorer, 2 st. på 1 år
13. Val av valberedning, 2 st. på 1 år
14. Fastställande av budget för 2019
15. Fastställande av årsavgift för 2020
16. Rabattavtal
17. Motioner
18. Övriga frågor
19. Årsmötets avslutande

04 jul

Årets sommareskader

Inbjudan till årets sommareskader

Sommarens eskader går av stapeln i mellersta skärgården, torsdag 12/7- söndag 15/7

Sträcka ca 45 M

Lugnt vatten och stilla vind är beställt.

Ett tema för årets eskader är

”Säkerhet & Historia”

Dag 1, torsdag 12/7

Samling till eftermiddagskaffet 14-15 vid Skepparholmen.

N 59º 15´,10, E 18º 37´,20. Efter kaffet cirka en timmes föreläsning ”När olyckan är framme till sjöss”. Kvällen avslutas med gemensam middag (egen medhavd).

Dag 2, fredag 13/7

Efter frukost åker vi vidare mot Gålöbasen N 59º 04´,63, E 18º 13´,44. (veteranflottiljen) för studiebesök, mer info om detta när vi ses på torsdagen. Efter studiebesöket åker vi vidare till Dalarö skans, N 59º 06´,80, E 18º 23´,35. där vi äter en gemensam middag. Beroende på vad restaurangen erbjuder (grillbuffé? dans? bastu? annat?), eller egen lagad middag, gör vi kvällen tillsammans.

 

Dag 3, lördag 14/7

Efter frukost åker vi gemensamt till Notholmen vid Tyresö slott N 59º 13´,90, E 18º 18´,75. Där väntar

”Hjärtlungräddning, teori och praktik”. Kvällen avslutar vi med en gemensam (knytis) avslutningsmiddag vid långbord.

Dag 4, söndag 15/7

Tack och hej och fortsatt trevlig sommar på egen hand.

 

Anmälan om deltagande i hela eller delar av eskadern till Kerstin Stake-Nilsson, mobil 070 602 64 55 eller mail ksn@hig.se Senast måndag 9/7 .

Ser fram emot att träffa er alla,

VÄLKOMNA/ Kerstin & Carl-Åke