21 feb

Kallelse till årsmöte för Klubb SAGA söndagen den 10 mars 2019 kl. 15.00 å Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, Älvsjö

 

 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Upprättande av röstlängd samt fråga om årsmötets beslutsmässighet 4. Fastställande av dagordning
5. Val av funktionärer för mötet
a. Ordförande
b. Sekreterare
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Styrelsens årsberättelse
8. Redovisning bokslut för 2018
9. Revisionsberättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2018
11. Val av styrelse:
a. Val av 3 st. ledamöter (2019) på 2 år
b. Val av ordförande på 1 år ur de valda styrelseledamöterna
c. Val av Facebook ansvarig och webbredaktör
12. Val av revisorer, 2 st. på 1 år
13. Val av valberedning, 2 st. på 1 år
14. Fastställande av budget för 2019
15. Fastställande av årsavgift för 2020
16. Rabattavtal
17. Motioner
18. Övriga frågor
19. Årsmötets avslutande

04 jul

Årets sommareskader

Inbjudan till årets sommareskader

Sommarens eskader går av stapeln i mellersta skärgården, torsdag 12/7- söndag 15/7

Sträcka ca 45 M

Lugnt vatten och stilla vind är beställt.

Ett tema för årets eskader är

”Säkerhet & Historia”

Dag 1, torsdag 12/7

Samling till eftermiddagskaffet 14-15 vid Skepparholmen.

N 59º 15´,10, E 18º 37´,20. Efter kaffet cirka en timmes föreläsning ”När olyckan är framme till sjöss”. Kvällen avslutas med gemensam middag (egen medhavd).

Dag 2, fredag 13/7

Efter frukost åker vi vidare mot Gålöbasen N 59º 04´,63, E 18º 13´,44. (veteranflottiljen) för studiebesök, mer info om detta när vi ses på torsdagen. Efter studiebesöket åker vi vidare till Dalarö skans, N 59º 06´,80, E 18º 23´,35. där vi äter en gemensam middag. Beroende på vad restaurangen erbjuder (grillbuffé? dans? bastu? annat?), eller egen lagad middag, gör vi kvällen tillsammans.

 

Dag 3, lördag 14/7

Efter frukost åker vi gemensamt till Notholmen vid Tyresö slott N 59º 13´,90, E 18º 18´,75. Där väntar

”Hjärtlungräddning, teori och praktik”. Kvällen avslutar vi med en gemensam (knytis) avslutningsmiddag vid långbord.

Dag 4, söndag 15/7

Tack och hej och fortsatt trevlig sommar på egen hand.

 

Anmälan om deltagande i hela eller delar av eskadern till Kerstin Stake-Nilsson, mobil 070 602 64 55 eller mail ksn@hig.se Senast måndag 9/7 .

Ser fram emot att träffa er alla,

VÄLKOMNA/ Kerstin & Carl-Åke

07 feb

Ställ upp för Klubb Saga på ”Allt för sjön” 2018-03-02 — 11

Vi i Klubb Saga får även i år tillfälle att göra vår klubb synlig vid Carlanders Båtvarvs monter på Stockholmsmässan. Vi medverkar genom att visa upp oss ”på golvet” i anslutning till utställningsbåtarna. Vår uppgift är att informera intresserade om Klubb Saga och om vår erfarenhet av våra Saga-båtar. Vi kanske rent av kommer att fungera som ”inkastare” till utställningsbåtarna? Kommer det någon Saga-ägare, som inte är medlem i klubben, bör vederbörande bli medlem där direkt genom att fylla i medlemsanmälan.

Använd gärna Klubb Saga plagg, som T-shirt eller keps. Eller stryk på klubbens dekal på valfritt plagg. Dekaler beställs hos vår kassör Stefan Törnqvist

Anmäl senast 2018-02-15. Välj 4-timmars pass – för- eller eftermiddag, samt vilka dagar.

Mera information om detaljer får Du/Ni av mig efter anmälan.
Utställarkort kommer att distribueras med e-post av Carlanders / Stockholmsmässan.

Med Klubb Saga-hälsning

Manne Holmberg