21 feb

Kallelse till årsmöte för Klubb SAGA söndagen den 10 mars 2019 kl. 15.00 å Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, Älvsjö

Kallelse till årsmöte för Klubb SAGA söndagen den 10 mars 2019 kl. 15.00 å Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, Älvsjö

Du läser just nu versionen: "Kallelse till årsmöte för Klubb SAGA söndagen den 10 mars 2019 kl. 15.00 å Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, Älvsjö", sparad 2019-02-21 kl. 16:02 av Administratör
Rubrik
Kallelse till årsmöte för Klubb SAGA söndagen den 10 mars 2019 kl. 15.00 å Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, Älvsjö
Innehåll
Anmälan senast den 2 mars till Manne Holmberg, nm_holmberg@hotmail.com ,08-667 667 8 eller 070-159 39 31. Dagordning: 1. Årsmötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Upprättande av röstlängd samt fråga om årsmötets beslutsmässighet 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för mötet a. Ordförande b. Sekreterare 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 7. Styrelsens årsberättelse 8. Redovisning bokslut för 2018 9. Revisionsberättelse 10. Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2018 11. Val av styrelse: a. Val av 3 st. ledamöter (2019) på 2 år b. Val av ordförande på 1 år ur de valda styrelseledamöterna c. Val av Facebook ansvarig och webbredaktör 12. Val av revisorer, 2 st. på 1 år 13. Val av valberedning, 2 st. på 1 år 14. Fastställande av budget för 2019 15. Fastställande av årsavgift för 2020 16. Rabattavtal 17. Motioner 18. Övriga frågor 19. Årsmötets avslutande
Utdrag


Gammal Ny Skapat den Författare Åtgärder
2019-02-21 kl. 15:02 Administratör