21 feb

Kallelse till årsmöte för Klubb SAGA söndagen den 10 mars 2019 kl. 15.00 å Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, Älvsjö

 

 

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Upprättande av röstlängd samt fråga om årsmötets beslutsmässighet 4. Fastställande av dagordning
5. Val av funktionärer för mötet
a. Ordförande
b. Sekreterare
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Styrelsens årsberättelse
8. Redovisning bokslut för 2018
9. Revisionsberättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2018
11. Val av styrelse:
a. Val av 3 st. ledamöter (2019) på 2 år
b. Val av ordförande på 1 år ur de valda styrelseledamöterna
c. Val av Facebook ansvarig och webbredaktör
12. Val av revisorer, 2 st. på 1 år
13. Val av valberedning, 2 st. på 1 år
14. Fastställande av budget för 2019
15. Fastställande av årsavgift för 2020
16. Rabattavtal
17. Motioner
18. Övriga frågor
19. Årsmötets avslutande

07 feb

Ställ upp för Klubb Saga på ”Allt för sjön” 2018-03-02 — 11

Vi i Klubb Saga får även i år tillfälle att göra vår klubb synlig vid Carlanders Båtvarvs monter på Stockholmsmässan. Vi medverkar genom att visa upp oss ”på golvet” i anslutning till utställningsbåtarna. Vår uppgift är att informera intresserade om Klubb Saga och om vår erfarenhet av våra Saga-båtar. Vi kanske rent av kommer att fungera som ”inkastare” till utställningsbåtarna? Kommer det någon Saga-ägare, som inte är medlem i klubben, bör vederbörande bli medlem där direkt genom att fylla i medlemsanmälan.

Använd gärna Klubb Saga plagg, som T-shirt eller keps. Eller stryk på klubbens dekal på valfritt plagg. Dekaler beställs hos vår kassör Stefan Törnqvist

Anmäl senast 2018-02-15. Välj 4-timmars pass – för- eller eftermiddag, samt vilka dagar.

Mera information om detaljer får Du/Ni av mig efter anmälan.
Utställarkort kommer att distribueras med e-post av Carlanders / Stockholmsmässan.

Med Klubb Saga-hälsning

Manne Holmberg

31 okt

Klubb Saga inbjuder till JULKALAS 2017

Årets JULKALAS äger rum lördagen den 2 december 2017 ombord i Eckerölinjens m/s Eckerö med avgång från Grisslehamn kl. 1000.

Buss avgår från City terminalen i Stockholm kl. 0730. Avgångar och tider från flera andra orter finner Du på Eckerölinjens hemsida.

Inbjudan finner Du här på hemsidan under MEDLEMSSIDOR – DOKUMENT – ATTACHMENTS.

/ Nils-Åke Blom

 

02 mar

Årsmöte 12/3 2017 i Älvsjö, Stockholm

Kallelse till årsmöte för Klubb SAGA söndagen den 12 mars 2017 kl. 15.00 på Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, Älvsjö. Sista anmälan fredag 3/3 till vår ordförande Manne!

Innan årsmötesförhandlingarna serveras ”dagens rätt” med öl. Efter förhandlingarna introduceras klubbens nya hemsida av Annika Thunberg samt serveras kaffe med kaka.

Möteshandlingarna ligger som dokument för medlemmarna (logga in på siten) eller så har du som medlem fått dem på mailen redan 15/2.

Välkomna!