21 mar

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 29/3 2022 kl 19.00

Alla årsmöteshandlingar läggs upp under denna nyhet

Dagordning

Länk till videomötet
https://hig-se.zoom.us/j/2037487261
Länken öppnas 30 minuter innan  mötesstart!

Styrelsens berättelse 2021

Ekonomisk rapport 2021

Revisorernas berättelse

Valberedningens förslag 2022

Verksamhetsplan 2022

Nya stadgarna

Budget 2022

Notera till sommaren:
Att den som inte har en vimpel kan beställa den på info@sagaklubben.se