16 nov

Ordförande

Klubbens ordförande Manne Holmberg har av personliga skäl att begärt att ta ”time out”.
Styrelsen har inom sig konstituerats enligt följande till årsmötet.
Carl-Åke Nilsson vice ordförande (carl-ake.nilsson@gavle.se)
Stefan Törnqvist kvarstår som kassör. (stefan.cm.tornqvist@telia.com)
Erik Mattsson kvarstår som sekreterare. (er98ma@hotmail.com)
Rolf Nedelius ledamot. (rolf.nedelius@gmail.com)