07 feb

Ställ upp för Klubb Saga på ”Allt för sjön” 2018-03-02 — 11

Vi i Klubb Saga får även i år tillfälle att göra vår klubb synlig vid Carlanders Båtvarvs monter på Stockholmsmässan. Vi medverkar genom att visa upp oss ”på golvet” i anslutning till utställningsbåtarna. Vår uppgift är att informera intresserade om Klubb Saga och om vår erfarenhet av våra Saga-båtar. Vi kanske rent av kommer att fungera som ”inkastare” till utställningsbåtarna? Kommer det någon Saga-ägare, som inte är medlem i klubben, bör vederbörande bli medlem där direkt genom att fylla i medlemsanmälan.

Använd gärna Klubb Saga plagg, som T-shirt eller keps. Eller stryk på klubbens dekal på valfritt plagg. Dekaler beställs hos vår kassör Stefan Törnqvist

Anmäl senast 2018-02-15. Välj 4-timmars pass – för- eller eftermiddag, samt vilka dagar.

Mera information om detaljer får Du/Ni av mig efter anmälan.
Utställarkort kommer att distribueras med e-post av Carlanders / Stockholmsmässan.

Med Klubb Saga-hälsning

Manne Holmberg

07 feb

Årsmöte söndagen den 11/3 2018

Kallelse_till_arsmote_Klubbsaga_2018

Verksamhetsberattelse_2017

Bokslut 2017_1

Budget 2018_1

Valberedningens förslag 2018_2

Det blir ännu en programpunkt, utöver tidigare publicerade, måltid och årsmötesförhandlingar. Författaren, båtjournalisten och Trafikverkets sakkunnige i båtsäkerhet Jonas Ekblad har lovat att efter förhandlingarna belysa ett aktuellt ämne. (Det Jonas kan och talar om vad gäller båtsäkerhet är alltid aktuellt och mycket intressant. Jonas har skrivit ett flertal böcker: Båtmanövrering, Radaranvändning, Navigatorboken, Båtägarens ABC, Gastens hemliga handbok, en barnbok om båtliv samt navigationslärobok mm. Dessutom har han under ett antal år medarbetat i SXK’s På Kryss.)